پاورپوینت با موضوع ايمني كار با مواد شيميايي

پاورپوینت با موضوع ايمني كار با مواد شيميايي

پاورپوینت با موضوع ايمني كار با مواد شيميايي

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 64 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

ايمني كار با مواد شيميايي

فهرست:

1- مفاهيم در ايمني شيميايي
2- نگهداري و استفاده از مواد شيميايي
3- دفع مواد شيميايي
4- كمك هاي اضطراري

ايمني شيميايي ........

Toxicity –            قابليت يك ماده شيميايي كه سبب صدمه به فرد ميشود
 Hazard -         پتانسيل بالقوه يك ماده كه مي تواند تحت شرايط استفاده    از آن سبب حادثه شود

حمل نقل مناسب موادشيميايي باسميت بالا ميتواند مناسب باشد
حمل و نقل نامناسب مواد شيميايي با خطر كم بسيار خطرناك خواهد بود

خطر فيزيكي....
 *مشخصات فيزيكي يك ماده شيميايي

قابل اشتعال= ماده اي كه به آساني آتش مي گيرد و سريعا مي سوزد و به صورت گاز–مایع – جامد وجود دارند. مایعات قابل اشتعال معمولا نقطه اشتعال زیر 7/37درجه دارند، ماننداستن  .                                                                                         *Flammable
قابل احتراق = مشابه موادقابل اشتعال  هستند اما به آسانی محترق نمی شوند ومعمولا نقطه اشتعالی بین 72/37تا 33/93 درجه دارند. مانند کروزن.                                                                                                *Combustible
قابل انفجار= مواد منفجر شونده وموادي كه گاز آزاد كرده و  سبب انفجار مي شود                                  *Explosive               
اكسيد كننده= موادي که سوختن مواد دیگر را طی واکنش یا تغییر شیمیایی تسهیل می کنند. مانند نیترات آلومینوم     *Oxidizer 
پراكسيدهاي آلي= موادي كه داراي اكسيژن مزدوج مي باشند و فعال و ناپايدار هستند. مانند متیل اتیل کتن پراکسید
                                Organic peroxide                                                                                   *

 
ناپايدار= موادي كه هنگام مواجهه با شوک ، حرارت یا فشار ممکن است به راحتی با مواد دیگر واکنش دهند یا واکنش خود به خودی داشته باشند ودرهنگام حمل و نقل و نگهداري تمايل به تجزيه دارند . مانند پراکسید ها.    
                                                                                                                               *Unstable
واكنش پذير با آب = موادي كه با آب واكنش داده  ايجاد گاز قابل اشتعال يا يك خطر بهداشتي مي كنند. مانند سدیم 
                                                                                                          *Water reaction               
 آتشگیر= مواد قابل اشتعالی که خود به خود با شعله ای درونی در دمای زیر 4/54 درجه سلسیوس می سوزند . 
      مانند  فسفر سفید                                                                                                 pyrophoric *

خطر بهداشتي......
 اثرات حاد يا مزمن مواد برافراد در معرض

سرطانزا=مواد مسبب سرطان يا مشكوك به سرطان             *Carcinogen-
محرك= موادي كه سبب التهاب پوست و چشم مي شود               - *Irritant
خورنده=موادي كه سبب تخريب غير قابل برگشت بافتهاي زنده مي شود * Corrosive -   
حساسيت زا=تركيباتي كه حساسيت افراد را در برابر        *Sensitizer -     
 مواد افزايش مي دهد
سموم توليد مثل=موادي كه داراي پتانسيل اثر بر  *Reproductive toxin -
 سيستم توليدمثل مردان ، زنان و يا رشد جنين مي باشد 
عاملهاي موثربرارگانهاي خاص=موادي*Target organ-specific agent 
 كه برارگانهاي خاص بدن اثر مي كنند (كبد- كليه-خون.....)